نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بافق شکیل جلسه داد

شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بافق شکیل جلسه دادجلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بافق با حضور فرماندار و اعضای این شورا در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

فرماندار بافق در این نشست مبارزه با پدیده شوم اعتیاد را مستلزم عزم و اراده ملی ،تصمیم قاطع انقلابی ،همکاری و همدلی همه جانبه دستگاهها و آگاه سازی تمامی اقشار جامعه دانست.

"مهدی خاوری"در ادامه خواستار آموزش برای جلوگیری از عواقب این معضل خطرناک از طریق ادارات بالاخص آموزش و پرورش و شبکه بهداشت شد.

"سروان مهدی رعیت" رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان انجام فعالیتهای فرهنگی و کارهای تبلیغی و اطلاع رسانی به مردم را حائز اهمیت خواند و افزود: در این راستا همراهی مردم و پلیس می تواند بسیار مهم باشد .

وی استفاده از وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی و محلی را در این راستا تاکید کرد.

دکتر دانشی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بافق نیز هماهنگی و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی را در این راستا مثبت دانست و افزود: در شهرستان وجود NGO ها و حمایت از آنها در راستای مبارزه با مواد مخدر می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

در ادامه هرکدام از اعضاء به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاههای مربوطه پرداختند و بر روی آسیب شناسی اعتیاد و عملیاتی کردن طرح های مصوب شده تاکید کردند.