نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله مقدماتي مطالعات اتصال بيرجند به راه آهن مشهد - بافق انجام شد

مرحله مقدماتي مطالعات اتصال بيرجند به راه آهن مشهد - بافق انجام شد


مرحله مقدماتي مطالعات اتصال بيرجند به راه آهن مشهد - بافق انجام شد

مديرکل اداره راه و ترابري خراسان جنوبي گفت: مرحله مقدماتي مطالعات اتصال بيرجند به راه آهن سراسري مشهد – بافق انجام و مجوز کميسيون ماده 32 آن نيز اخذ شده است.

ابراهيم نصري در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه اين طرح از مصوبات سفر دوم رييس جمهوري به خراسان جنوبي است افزود: اعتبارات تکميل مطالعات طرح در رديف بودجه امسال لحاظ شده است.

وي تعداد طرحهاي مصوب سفر دوم رييس جمهوري به اين استان را در حوزه راه و ترابري چهار مورد ذکر و بيان کرد: تخصيص مبلغ 100 ميليارد ريال براي تکميل جاده بيرجند – سه قلعه به طول 120 کيلومتر از جمله اين طرحها است.

او اظهار داشت: تاکنون با هزينه 44 ميليارد ريال 49 کيلومتر از اين محور آسفالت شده که تا هفته دولت سال آينده مجموع آن به بهره برداري مي رسد.

وي همچنين دو بانده کردن محور بيرجند – نهبندان را از ديگر طرحها ذکر کرد و گفت: مرحله نخست مطالعات اين طرح انجام و در رديف بودجه امسال نيز تکميل مطالعات و آغاز عمليات اجرايي آن لحاظ شده است.

او با اشاره به مصوبه احداث ايستگاه راه آهن در روستاي "نيگنان" شهرستان بشرويه بيان کرد: اجراي اين مصوبه در حال پيگيري است.

وي همچنين مصوبات سفر نخست رييس جمهور به خراسان جنوبي را در حوزه راه و ترابري هفت مورد در قالب 35 طرح ذکر کرد و افزود: 100 درصد اين طرحها که بيشتر در بخش روستايي بوده اجرايي شده است.

مديرکل اداره راه و ترابري خراسان جنوبي با بيان اينکه تاکنون براي عملياتي شدن طرحهاي سفر نخست رييس جمهور 915 ميليارد ريال هزينه شده گفت: از اين طرحها 28 مورد به بهره برداري رسيده، سه مورد مربوط به راههاي معادن اجرا شده و چهار مورد ديگر هم در دست اجرا مي باشد.

وي اجراي باند دوم بيرجند _ قاين _ خضري و آسفالت محور خضري _ بيرجند _ نهبندان را از جمله اين طرحها ذکر و بيان کرد: بخشي از اين طرحها اجرا و مابقي ادامه دارد.

او همچنين پيشرفت اجراي باند دوم بيرجند _ قاين _ خضري را 53 درصد اعلام کرد و گفت: قطعه نخست اين طرح به طول 47 کيلومتر از مبدا قاين به طرف خضري در حال ساخت است و قطعه دوم آن از مبدا بيرجند به طرف قاين به طول 35 کيلومتر در مرحله مناقصه است.

مديرکل اداره راه و ترابري خراسان جنوبي با اشاره به طرح آسفالت محور خضري _ بيرجند _ نهبندان به طول 350 کيلومتر افزود: 25 کيلومتر اين محور قبل از سفر نخست رييس جمهور آسفالت شده و 197 کيلومتر آن با اعتبار 260 ميليارد ريال در سه قطعه توسط پيمانکار در قاين _ بيرجند و قاين _ سربيشه در حال اجرا است.