روستای هدف گردشگری باجگان

     روستای باجگان در فاصله 58 کیلومتری جنوب شرقی بافق بر روی دامنه کوه باجگان قرار گرفته است. این روستا دارای شکل متمرکز و از نظر موقعیت جغرافیاییروستایی کوهپایه ای است.

     یکی از روستاهای تاریخی با معماری بی نظیر سنگی و همراه آب و هوایی مطلوب می باشد و در مجاورت آن جنگل های ثبتی ارس قرار دارد. هر ساله تعداد زیادی برای گذراندن اوقات فراغت و بهره مندی از مواهب آن به این منطقه سفر می کنند.