آسیای گاوی باقرآباد

     این آسیای گاوی در سال 1305 هجری شمسی به مدت شش ماه و به دستور میرمهدی خان صدریه که شخص خیر و ثروتمندی بود ساخته شد. قبل از احداث این آسیا مردم روستا گندم خود را با آسیای دستی آرد می کردند. این بنا دارای مساحت 150 متر مربع است و در قسمت جنوبی  روستای باقر آباد قراردارد. پلان آسیا به صورت هشت ضلعی و با رواق های متعدد بنا شده که این رواق ها محل استراحت افراد و هم چنین قرار گرفتن گندم و آرد بوده است. در قسمت صحن اصلی سکوی با چرخ دنده چوبی بزرگ، سنگ بزرگ آسیا، مجور چوبی که به صورت ماهرانه ای ساخته شده و برای نرم کردن گندم از آن استفاده می کردند. در گذشته چرخیدن گاو به دور این سکو باعث می گردید که سنگ آسیا به جرکت در آید. در اطراف این سنگ دو اتاق نیز قرار دارد که یکی از اتاق ها محل زندگی آسیابان و دیگری محل نگهداری گاو بوده است. نکته جالب این است که این آسیا همچنان شکل اولیه خود را حفظ کرده است. این آسیات در سال 1383 هجری شمسی توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرمت گردید و در حال حاضر به عنوان یک گنجینه مردم شناسی روستای باقر اباد مورد بازدید می باشد.