به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در جلسه سه جانبه زاده رحماني فرماندار بافق، افخمي مديرعامل سازمان همياري شهرداري ها و اسلامي سرپرست مجتمع فلات مركزي پيرامون تسريع در احداث جاده چاه گز، بحث و تصمیم گیری شد.

در اين جلسه مقرر شد پيگيري هاي لازم در خصوص تعيين تكليف پيمانكار فعلي و طي مراحل قانوني جهت شروع به كار پيمانكار جديد از طريق سازمان ايميدرو به عمل آيد.