جهانی شدن شهر ملی حصیر در قبال آموزش همگانی و حفظ جایگاه

نشست هم اندیشی و برنامه ریزی آموزش حصیربافی در آموزشگاه های شهرستان بافق با هدف جهانی شدن بافق، شهر ملی حصیر و ترویج صنعت حصیر بافی در بافق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ نشست هم اندیشی و برنامه ریزی آموزش حصیربافی در آموزشگاه های شهرستان به ریاست معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و حضور برخی از مسئولان مربوطه در فرمانداری بافق برگزار شد

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بافق با اشاره به اینکه بافق به عنوان شهر ملی حصیر ثبت شده است گفت: تقویت صنعت حصیربافی در شهرستان نیاز به عزم و انسجام همگانی است.

سید محمد باقی زاده افرود: آموزش دانش آموزان علاقه مند به این صنعت در مدارس پایلوت شهرستان می تواند نقش بسزایی در آینده نگری واشتغالزایی این حرفه که میراث گذشتگان این سرزمین است، برای دانش آموزان داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای جهانی شدن بافق و ثبت جهانی حصیر بافی، این حرفه و هنر مردمان دیار نخل و آفتاب، باید ارزش قائل شد، باید مردم و مسئولان دلسوزی کنند.

علی اصغر رنجبر، رئیس شورای اسلامی شهر بافق با تاکید بر برندسازی بافق به عنوان شهر ملی حصیر در تبلیغات محیطی، گفت: آموزشگاه ها و مدارس بهترین پایگاه برای آموزش حرفه حصیر بافی در شهرستان هستند.

وی افزود: در این رابطه باید ذهن و افکار والدین و معلمان را برای این برنامه آماده کرد، مسئولان از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید داشته باشند تا ضمن دلگرمی بتواند برای فروش محصولات صنایع دستی دانش آموزان تصمیم گیری شود.

لیلی رنجبر، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بافق در ادامه گفت: زمانی به عنوان شهر جهانی حصیر در چند سال آینده معرفی خواهیم شد که از الان آموزش این صنعت و حرفه را در مدارس و آموزشگاه های شهرستان نهادینه کنیم.

در ادامه این نشست حاضرین در خصوص نحوه برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس، تامین مربی متعهد و مجرب و ... تبادل نظر و تصمیم گیری شد.