حمام ملامراد

     حمام ملامراد توسط محمد بيابانكي وقف گرديده است و در سال 1207 هجري قمري كربلايي حسن فرزند كدخدا حسين بافقي زميني را براي مصرف حمام نيز وقف كرده بود.  اين بنا داراي سه هشتي است كه از مصالح آجر و ساروج ساخته شده است و با يازده پله به صورت مدور به هشتي ورودي وارد مي شويم. در قسمت هشتي ورودي نيز در گذشته جوي و حوض آبي قرار داشت كه زيبايي آن را دو چندان كرده بود. بعد از خروج از هشتي اول (خنك جا) وارد محوطه ديگري مي‌شويم كه به عنوان رخت كن از آن استفاده مي‌كردند و در آن سكوهايي قرار دارد كه مردم براي نشست و پوشيدن لباس از آن استفاده مي‌كردند. قدمت حمام ملامراد به دوره زنديه بر مي‌گرددد و در ابتداي خيابان مهديه شهرستان بافق واقع شده است و در حال حاضر با کاربری کافه آماده ارائه خدمات به میهمانان می باشد.