رود شور

     رود شور رودخانه فصلی در 5 کیلومتری بافق است که بر اثر سیلاب های اتفاق افتاده در منطقه ماهان کرمان تشکیل می شود و انتهای آن در کفه درانجیر در بیابان کرناب قرار می گیرد. از آب این رودخانه برای پرورش آبزیان آب شور استفاده می گردد و در اطراف این مراکز که سطح آب بالاتر می آبد شاهد نیزارهایی در کویر هستیم که قادر است هر بازدید کننده ای را به وجد بیاورد.