موزه فرهنگ و هنر

موزه فرهنگ و هنر شهرستان بافق در سال ۱۳۹۵ به همت سید جلال بهشتی زاده تاسیس شد، این موزه شامل اسناد و مدارک مرتبط با آموزش و پرورش، وسایلی مانند دستگاه پلی کپی، دستگاه تایپ دستی و به طور کلی تر تاریخچه ای از آموزش پرورش شهرستان بافق را از آغاز سال تاسیس آموزش و پرورش در سال ۱۳۰۶ه.ش می باشد.در حال حاضر محل این موزه در بلوار مهدیه فرعی نه واقع گردیده و علاوه بر فضای نمایش این ساختمان دارای گالری میباشد.