وزیر امور اقتصادی و دارایی درگلزار شهدای گمنام مبارکه حضور یافت

دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با نماینده مجلس، فرماندار بافق، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر همراهان در گلزار شهدای گمنام مبارکه حضور یافتند و به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.