پناهگاه حیات وحش آریز

     منطقه آریز با تصویب شورایعالی محیط زیست از سال 1378 به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شد و در حال حاضر با همین عنوان تحت کنترل و مدیریت محیط زیست استان قرار دارد. نام منطقه از نام محلی ارتفاعات مهم منطقه گرفته شده است. کوه آریز با ارتفاعی بالغ بر 2200 متر در بخش شمالی منطقه قرار  دارد. منطقه شکار ممنوع آریز با مساحت 131340 هکتار در شمال شهر بافق و همچنین شمال منطقه حفاظت شده کوه بافق و جنوب پناهگاه حیات وحش دره انجیر بافق قرار دارد. این منطقه به دلیل مجاورت با کویر مرکزی از زمستانهای سرد و کم باران و تابستانهای گرم برخوردار است. دما و بارندگی متوسط سالیانه 19 درجه سانتی گراد و 62 میلی متر است. هم ترین منابع تامین آب وحوش در منطقه چشمه های تقریبا" دائمی است که اغلب آنها دارای آب شیرین هستند. منطقه فاقد رودخانه دائمی و فصلی قابل توجه است. از منابع آبی مهم منطقه چشمه های سنجد، آریز، کلوچ ماری، ریزاب توت، کلوچ  ناخدا، ریزاب انار، حسن بیگی و ... را می توان برشمرد.​​​​​​​